ثبت نام حساب جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید

تعرفه های عضویت ویژه

با خرید عضویت ویژه با تعداد ماه‌های بیشتر از تخفیف بیشتری بهرمند بشید و از آموزش های ببوف در بلند مدت استفاده کنید

درباره عضویت ویژه ببوف

سیستم عضویت ویژه ببوف در راستای آموزش بیشتر با هزینه کمتر بنا نهاده شده و هدف ما از این سیستم، این است که افراد بیشتری در ایران در قالب هزینه کمتر به دوره‌های آموزشی شعبده بازی، دسترسی پیدا کنند.

درباره عضویت ویژه ببوف

سیستم عضویت ویژه ببوف در راستای آموزش بیشتر با هزینه کمتر بنا نهاده شده و هدف ما از این سیستم، این است که افراد بیشتری در ایران در قالب هزینه کمتر به دوره‌های آموزشی شعبده بازی، دسترسی پیدا کنند.

عضویت ویژه

از مزیت های عضویت ویژه بگیم

چرا عضویت ویژه ببوف

به صرفه است

به این معنی که شما بجای خرید تک تک دوره‌ها با هزینه نقدی جدا با پرداخت هزینه بسیار کمتر به تعداد زیادی دوره دسترسی خواهید داشت. البته قابلیت دانلود در سیستم عضویت ویژه نخواهید داشت

تعداد زیادی آموزش، یکجا

در حال حاضر شما می‌توانید با تهیه عضویت ویژه، به شکل آنلاین به دوره هایی از ببوف به شکل رایگان دسترسی پیدا کنید.

آموزش‌ جدید بدونه هزینه

در طی زمانی که شما عضو ویژه ببوق باشید، در صورت قرار دادن دوره‌های جدید برای اعضای ویژه شما بدون پرداخت مجدد، می‌توانید به آن دوره‌ها دسترسی پیدا کنید.

آموزش‌ جدید بدونه هزینه

در طی زمانی که شما عضو ویژه ببوق باشید، در صورت قرار دادن دوره‌های جدید برای اعضای ویژه شما بدون پرداخت مجدد، می‌توانید به آن دوره‌ها دسترسی پیدا کنید.